V soboto 12.6.2021 s pričetkom ob 11 uri v dvorani Špic D, se je odvijal Volilni zbor članov (VZČ) Društva invalidov Dravograd.Udeležba je bila glede na razmere zadovoljiva, udeležilo se je 109 članov.Na VZČ se je poročalo o delu v mandatnem obdobju in aktivnosti podkrepljene s financami v preteklem letu. Podana so bila vsa poročila organov kakor tudi plan za leto 2021. Na VZČ so potekale volitve. Predsednica volilne komisije Marjana Kotnik je podala poročilo o poteku kandidature za volitve organov društva. Pove, da so liste zaprte, da imamo samo enega kandidata za predsednika, kateri se voli posebej. Delovni predsednik g. Lojze Špalir da na glasovanje razrešitev dosedanjega predsednika g. Slavka Halužan in organe društva. Razrešitev je bila soglasno sprejeta. Nadalje je VZČ soglasno potrdil novega predsednika g. Ervina Kostun, prav tako so bili soglasno potrjeni vsi člani v organih društva.Na koncu zbor nagovori novi predsednik, ki si želi dobrega sodelovanja.Po uradnem delu smo se okrepili s kosilom in zavrteli ob glasbi.


Sestavila, Marjana Halužan