Prostovoljstvo je družbeno koristna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami

prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe.

Prostovoljci Društva invalidov Dravograd smo pri svojem delu ugotovili potrebo po organiziranem delovanju, zato je na našo pobudo IO DI Dravograd v letu 2020 sprejel sklep, da se registriramo kot prostovoljna organizacija. Tako smo se tega leta tudi vpisali v Vpisnik prostovoljnih organizacij pri AJPES-u.

Organizirano prostovoljstvo v našem društvu izkazuje svoj prispevek na družbeno priznan in cenjen način.

Z našimi poverjeniki, ki jih sedaj imenujemo poverjeniki-prostovoljci, smo sklenili

»DOGOVOR O PROSTOVOLJNEM DELU«, ki na našem področju  socialne dejavnosti  obsega aktivnosti na področju socialne preventive, vključujoč programe osebnostne rasti ter vzpostavljanje in izvajanje pomoči v vsakodnevnem življenju. Naši poverjeniki-prostovoljci so hkrati tudi stik med našimi člani in vodstvom društva.

Z rednimi obiski člane društva obveščamo o izletih, raznih drugih prireditvah ter o aktivnostih, ki jih društvo izvaja po sprejetem programu dela za tekoče leto. Ob pogovorih in lastnih zaznavah pa poverjeniki-prostovoljci ugotavljamo, če je našemu članu potrebna kakšna pomoč iz katerega koli socialnega programa društva. Tako smo prostovoljci v našem društvu v letu 2020 opravili nad 1200 ur prostovoljnega dela.

Prostovoljci se pri svojem poslanstvu močno zavedamo svoje vloge v družbi, zato še posebej spoštujemo osnovni moto našega poslanstva:

»Zakaj biti poverjenik – prostovoljec?

Ker kot poverjenik – prostovoljec prispevam k boljši družbi, pomagam blažiti konkretne stiske in potrebe, lahko veliko dam in se veliko naučim, pridobim dragocene izkušnje, prispevam k višji kakovosti življenja v skupnosti, se družim z ljudmi,  ki imajo podoben interes in tudi osebnostno rastem in rastem lahko vse življenje!

Mentorica prostovoljstva:

        Olga ISAK