V letu 2007 je bil podan predlog za otvoritev informacijske pisarne za invalide na Koroškem. Predsedniki petih invalidskih društev delovnih invalidov so se na koordinaciji dogovorili, da bi takšna pisarna bila v Dravogradu, ki je nekakšno središče Koroške regije. Društvo invalidov Dravograd se je prijavilo na javni razpis za izbor programov  javnih del v RS za leto 2009 s programom INFORMIRANJE IN SVETOVANJE INVALIDOM V SOCIALNI STISKI z namenom pomagati vsem invalidom kot tudi koroškim invalidskim društvom. Zajeta je pomoč v obliki sprejemanja prijav, razreševanju težav in iskanju rešitev. Pomaga se društvom pri delu, prepoznavnosti in nenazadnje, pri pridobitvi nujno potrebnih informacij, invalidom pa želi omogočiti, da bi življenje zanje postalo bolj prijazno. Tako se jim zagotavlja ne le zasebno zadovoljstvo, pač pa tudi socialna varnost v smislu izboljšanega položaja na trgu dela. Konkretna pomoč se izvede takrat, ko je za prosilca to najbolj aktualno.

Ker ocenjujemo, da je bil program dobro sprejet med ciljno populacijo, smo se bomo ponovno prijavili na razpise.