Vodstvo društva

Predsednik: ERVIN KODRUN

Podpredsednica: Vlasta Zagoršek Kotnik

Tajnica: Marjana Kotnik

Blagajničarka: Marjana Halužan

Nadzorni odbor

Predsednik: LEON TURIČNIK

ANTON JEVŠNIK

BOJAN HORVATIČ

Izvršni odbor

ŠPALIR ALOJZ

BOŽNIK ANDREJA

RAZBORNIK ALEKSANDER

ŠKRATEK VINCENCIJA

COPOT HEDVIKA

ČEDE DUŠAN

LAZNIK JOŽE

ISAK OLGA

ZAJAMŠEK MARIJA

Častno razsodišče

ŠPALIR MILAN

ŠEGOVC JOŽE

COPOT MIRKO

PREVOLČIČ MARKO

PRELOŽNIK MARIJA

MAROŠEK FRANJO

Socialna komisija

Predsednica: Olga Isak

Člani: Martina Wutti

Julka Sveček

Vincencija Škratek

Irena Torej

Matilda Poderčnik

Šport in rekreacija

Koordinator za šport in rekreacijo: Alojz Špalir

Glasbena skupina »Bica bend«

Vodja skupine: Irena Torej

Koordinator skupine: Olga Isak

Ročna dela

Vodja ročnih del: Anica Repnik

Vodja likovne sekcije: Marjana Halužan

Praporščak

Ferdo Poderčnik

Franc Uršnik – namestnik

Komisija za pohvale in priznanja

Predsednik: Alojz Špalir

Član: Vincencija Škratek

Član: Marjana Kotnik

Poverjeniki

Julka Sveček, Trg 4. julija

Marija Zajamšek, Pod grad in Robindvor

Andreja Božnik, Mariborska cesta

Marija Pongrac, Meža

Vincencija Škratek, Sv. Boštjan

Jožica Tratnik, Kozji vrh, Gortina

Jožef Laznik, Trbonje, Danijel

Hedvika Copot, Bukovska vas, Jedert

Bogoslava Močnik, Otiški vrh – del

Terezija Uršnik, Otiški vrh – del

Marija Kotnik, Šentjanž

Irena Kamenik, Selovec

Ana Tajzel, Podklanec

Jožefa Pušnik, Črneče

Alojz Pšeničnik, Libeliče

Lotka Korat, Vič

Janko Kuster, Ojstrica