VODSTVO DRUŠTVA:

Predsednik:            Ervin KODRUN

Podpredsednica:   Olga ISAK

Tajnica:                   Marina ŠTAMULAK

Blagajničarka:        Marijana JOVIČ

IZVRŠILNI ODBOR:

BOŽNIK Andreja

COPOT Hedvika

ISAK Olga

LAZNIK Jože

SVEČEK JULKA

ŠKRATEK Vincencija

ŠPALIR Alojz

ZAJAMŠEK Marija

NADZORNI OBOR:

HORVATIČ Bojan, predsednik

JEVŠNIK Anton, član

TURIČNIK Leon, član

ČASTNO RAZSODIŠČE:

ŠPALIR Milan, predsednik

PREVOLČIČ  Marko. član

ŠPALIR  Milan , član

MAROŠEK Franjo, član

PRELOŽNIK Marija, članica

ŠEGOVC Jože, član

Copot Mirko, član

SOCIALNA KOMISIJA:

ISAK Olga, predsednica

PODERČNIK Tilka, članica

SVEČEK Julka, članica

ŠKRATEK Cencka,članica

WUTTI  Martina, članica

KOMISIJA ZA POHVALE IN PRIZNANJA:

ŠPALIR Alojz, predsednik

LAZNIK Jože, član

ŠKRATEK Vincencija, članica

 

INVENTURNA KOMISIJA:

ŠPALIR Alojz, predsednik

ŠEGOVC Jože, član

Tajnica društva, članica

PRAPORŠČAK:

RAČNIK  Rajko

ŠPORT IN REKREACIJA:

ŠPALIR Alojz, koordinator

ROČNA DELA IN LIKOVNA SEKCIJA:

HALUŽAN Marijana, koordinatorka