Socialno komisijo sestavlja pet članov iz sedmih različnih krajevnih skupnostih občine Dravograd. S skupnimi močmi, skupaj s poverjeniki na terenu, kateri najbolj poznajo socialni status naših članov, člani izvršnega odbora in ostalimi aktivnimi člani društva, po planu izvajamo široko paleto socialnega programa.

Socialni programi so:

 • prva osebna in socialna pomoč,
 • ohranjanje zdravja in psihofizičnih sposobnostih invalidov,
 • integracija težkih in nepokretnih invalidov,
 • zagotavljanje posebne socialne pomoči socialno ogroženim invalidom,
 • skrb za družbeno in kulturno življenje.

V vse te programe je vključenih več kot polovica naših rednih članov društva.

Če na kratko opišem izpeljane programe, in sicer;

 • obiski bolnih in bolehnih članov društva na domu, v domu starostnikov in v bližnjih bolnišnicah;
 • vljudnostni obiski nepokretnih rednih članov;
 • pomoč socialno šibkim, po kriterijih za dodeljevanje socialne pomoči ZDIS-a: doplačilo pri nabavi ortopedskih pripomočkov (očala, slušni aparati, ortopedski vložki in drugo) pri plačilu položnic osnovnih življenjskih potreb (elektrika, kurjava, komunala), pomoč pri nabavi hrane;
 • obiski »okroglih« jubilantov od 75, 80, 85, 90 let in več, katere obdarimo s skromnim darilom;
 • za ohranjanje zdravja in psihofizičnih sposobnosti se v objektih ZDIS-a po pravilniku s točkovanjem in po prednostni listi vsako leto omogoči številnim rednim članom in njihovim svojcem 7 ali 10-dnevno bivanje v različnih termah. Žal pa ugotavljamo, da se za zimske termine naši člani odločajo manj;
 • za zdravje in našo »kondicijo« skrbimo s kopalnimi izleti, kjer nam organizirajo strokovno vodeno telovadbo v bazenih;
 • organiziramo različna predavanja zdravnikov (Moderna bolezen – RAK) in medicinskih sester (inkontinenca). Sladkorno bolezen nam je predstavil predsednik Društva diabetikov g. Ivan Pavlič. Društvo nam je podarilo tudi aparat za merjenje krvnega sladkorja;
 • za težje pokretne in socialno šibke invalide je organiziran krajši izlet, v ne preveč odročne kraje (meseca maja);
 • v jesenskem času pa je organiziran piknik na Ribiškem domu za tiste težje pokretne s spremstvom (na vozičkih, berglah ali drugače bolnih) in socialno šibke, ki se niso udeležili izleta zaradi slabega počutja ali bolezni. Tu se sprostijo, se nasmejijo in vsaj za nekaj ur pozabijo na svoje vsakodnevne »težavice«;
 • člani komisije in poverjeniki se vsako leto v mesecu septembru udeležijo srečanja s svojci in sokrajani v Domu starostnikov v Črnečah;
 • v začetku meseca decembra v sodelovanju z Občino Dravograd, Rdečim križem Dravograd in Društvom upokojencev Dravograd doma obiščemo in obdarimo vse oskrbovance občine Dravograd. Med oskrbovanci je precej naših članov in se nas prav razveselijo, ko jim podarimo koledar Društva invalidov;
 • Ob koncu leta obdarimo s skromnim darilom (v vrednosti 12€) okrog 100 naših članov, ki se preko celega leta niso mogli udeležiti naših izletov in srečanj zaradi bolezni ali socialne stiske;
 • Ob izgubi naših rednih članov obiščemo njihove svojce in jim simbolično izročimo sveče.

Predsednica socialne komisije:

 Martina Wutti