Socialno komisijo sestavlja pet članic iz sedmih krajevnih skupnosti Občine Dravograd.

S skupnimi močmi,  skupaj s prostovoljci-poverjeniki na terenu, kateri najbolj poznajo status naših članov, s člani izvršnega odbora in z ostalimi aktivnimi člani društva, v okviru možnosti izvajamo  naloge iz socialnega programa.

Poudarki dela naše Socialne komisije so na naslednjih področjih:

 • prva osebna in socialna pomoč
 • ohranjanje zdravja in psihofizičnih sposobnosti invalidov
 • vključevanje težkih in nepokretnih invalidov v normalno življenje
 • zagotavljanje posebne socialne pomoči ogroženim invalidom in
 • skrb za družbeno ter kulturno življenje.

V  vse te programe je vključenih več kot polovica rednih članov našega društva.

Naloge Socialne komisije po teh programih so:

 • obiski bolnih članov društva na domu, v domovih za starejše in v bolnicah
 • obiski naših nepokretnih rednih članov
 • pomoč socialno šibkim po Pravilniku za dodeljevanje socialne pomoči ZDIS-a,

doplačila pri nabavi ortopedskih pripomočkov (očala, slušni aparati, ortopedski pripomočki),

pomoč pri plačilu položnic osnovnih življenjskih potreb (elektrika, kurjava, komunala)

in  pomoč pri nabavi hrane

 • obiski jubilantov od 75, 80, 85, 90 in več let, katere istočasno obdarimo s skromnimi darili (zaradi zakonskih omejitev Corone pa smo v zadnjem trimesečju 2020 in do drugega trimesečja 2021 našim jubilantom pošiljali čestitke in darilne kartice po redni pošti).

Ob njihovih jubilejih pa so jih naši poverjeniki-prostovoljci še poklicali in čestitali po telefonu.

Po sprostitvi ukrepov od julija 2021 bodo naši poverjeniki- prostovoljci v okviru zakonskih

možnosti ponovno pričeli osebno obiskovali naše jubilante. Poleg darilne kartice jim bodo

izročali tudi simbolna darila. Naše člane v KDS Črneče pa bomo  obdarili z darilnimi paketi

 • Socialna komisija skrbi tudi za ohranjanje zdravja in psihofizičnih sposobnosti v objektih

ZDIS-a in po Pravilniku o točkovanju vsako leto omogoči številnim rednim članom in njihovim svojcem 7 ali 10 dnevno bivanje v različnih termah

 • organiziramo tudi kopalne izlete, kjer v kopališčih organizirajo strokovno vodeno telovadbo.
 • v mesecu maju vsako leto organiziramo tradicionalni izlet za težje pokretne in socialno šibke člane v našo bližnjo okolico
 • v jesenskem času vsako leto organiziramo piknik za tiste težje pokretne člane s spremstvom in za socialne šibke člane, ki se zaradi slabega stanja ali bolezni niso mogli udeležiti tradicionalnega izleta
 • članice Socialne komisije se skupaj s poverjeniki-prostovoljci vsako leto v mesecu septembru udeležimo srečanja s svojci v KDS Črneče
 • v mesecu decembru vsako leto v KDS Črneče v sodelovanju z Občino Dravograd, Rdečim križem Dravograd in Društvom upokojencev Dravograd obiščemo in obdarimo vse oskrbovance Občine Dravograd. Ob tej priliki našim članom podarimo tudi koledar društva za prihodnje leto.

Ob Miklavžu vsako leto obdarimo s skromnimi darili okrog 100 naših članov, ki niso bili vključeni v nobeno od aktivnosti društva

 • Ob koncu leta 2020 smo zaradi omejitev CORONE našim članom čestitali po pošti, čestitkam pa smo priložili tudi darilne kartice
 • v primeru smrti naših članov svojcem pošljemo pisno sožalje, kateremu namesto sveč priložimo darilno kartico v dogovorjenem znesku.

Upamo, da bodo trenutni zakonski ukrepi zaradi CORONE čim prej odpravljeni, da bomo lahko naše načrtovane aktivnosti izvajali v celoti in v zadovoljstvo vseh naših članov.

Predsednica Socialne komisije  DI Dravograd:

Olga ISAK