Lojze PŠENIČNIK, Libeliče,
Jožica PUŠNIK, Črneče,
Anica TAJZL, Dobrava,
Silvo VERŠIČ, Selovec,
Bogoslava – Slavka MOČNIK, polovica Otiškega Vrha,
Terezija – Cvetka URŠNIK, polovica Otiškega Vrha,
Mojca KOTNIK, Šentjanž pri Dravogradu,
Julka SVEČEK, Trg 4. Julija,
Marija PONGRAC, Meža
Janko KUSTER, Ojstrica,
Jože LAZNIK, Trbonje,
Slavko TRATNIK, Vrata,
Vincencija ŠKRATEK, Sv. Boštjan,
Jože ŠEGOVC, Mariborska cesta,
Mojca KADIŠ , Robindvor,
Hedvika COPOT, Bukovska vas,
Albina PUŠPAN, Vič,
Marija ZAJAMŠEK, Pod gradom.