Društvo invalidov Dravograd, ki poteka že nad 42 let pod geslom ”Delovni invalidi – vidni ustvarjalci enakih možnosti”, želi širši javnosti pokazala možnosti uveljavljanja invalidov, da izkoristijo svoje ustvarjalne, umetniške in intelektualne potenciale, ne le za lastno korist, temveč tudi za obogatitev svoje skupnosti. Prvi iniciativni odbor za društvo telesnih invalidov je bil za Koroško ustanovljen pred 42-imi leti in od takrat dalje so v  štirih koroških občinah (Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec) pričeli z delovanjem  v obliki pododborov, ki so skrbeli za člane po občinah. Podružnica društva invalidov Dravograd je bila ustanovljena 30. julija 1969. Po petih letih se je dejavnost društva kot tudi število včlanjenih invalidov toliko povečalo, da je nastala potreba po organizaciji samostojnih občinskih društev invalidov. Tako imamo Društvo invalidov Dravograd od leta 1974 dalje, katero tesno sodeluje z ostalimi društvi invalidov na Koroškem kot tudi s krovno organizacijo Zvezo delovnih invalidov Slovenije.

Na območju občine Dravograd je namen ustanovitve društva bil že od vsega začetka jasno opredeljen: pomagati človeku  invalidu, da bo vselej in na vsakem mestu občutil in doživljal enakopravno članstvo v okolju, v katerem živi in dela ter da ni nepotrebno breme sebi, družbi in družini. Ustanovitveni cilji društva se tako odražajo v vseh programih društva, pri delu socialne komisije, na športno-rekreativnem področju, pri kulturi in ustvarjalnih dejavnosti invalidov. Ustanovitveni člani so že v prvih dveh letih včlanili 59 invalidnih oseb. Število članstva je vsako leto naraščalo, tako da danes šteje 750 invalidov-aktivnih članov in 210 podpornih članov, skupaj torej 960 članov, kar dokazuje pozitivno potrebo po društvu, saj društvo združuje ljudi, ki so zaradi takšnih in drugačnih vzrokov postali drugačni od večine občanov. Prav tako vključuje društvo v  svoje članstvo tudi njihove svojce, znance in prijatelje. Članom društvo skuša olajšati življenje v bivalnem okolju, jih usmeriti v pravilno dojemanje svoje drugačnosti ter jih seznaniti s tistimi pravicami, ki jim pripadajo. Društvo želi vplivati tudi na delovno okolje tako, da bi sprejelo invalide takšne kot so in jim prilagodilo delovna mesta glede na njihovo telesno okvaro in usposobljenost.

                                                              Predsednik društva:

                                                                 Ervin KODRUN