Spoštovani člani društva!

V tem letu poteče štiriletni  mandat članom  organov društva.

Na rednem volilnem zboru članov društva, ki bo v soboto, dne 28. marca 2021 v Črnečah, bomo izvedli volitve  predsednika društva,   9  članov  izvršnega odbora,  3 člane nadzornega odbora,  3  člane častnega razsodišča  in njihove  namestnike.

Želimo, da v društvu aktivno sodelujete pri uresničevanju programov, ki so v dobro članstva in marsikateremu invalidu omogočajo normalno vključevanje v družbo, krepijo zdravstveno in psihično stanje ter pomagajo pri premagovanju vsakodnevnih težav.

Prosimo vas, da se vključite v organe društva, ter  izpolnite obrazec (IZJAVA) in ga podpisanega pošljete v pisemski ovojnici  na naslov Kandidacijsko volilne komisije s pripisom volitve 2021, na zadnji strani pa svoj naslov.

Zahvaljujemo se vam  za odločitev, da soglašate s kandidaturo.

Dodatna pojasnila  lahko dobite v pisarni društva vsako sredo med 09.00 in 11.00 uro

Kandidacijsko-volilna komisija pri DI Dravograd                                              

Predsednica  Marjana KOTNIK